خرید آنلاین پایان نامه بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر جرم

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
عنوان محصول دانلودی:پایان نامه بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر جرم

یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پایان نامه بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر جرم)) را در ادامه مطلب ببینید
پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی (پژوهشگری)

بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر جرم

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر جرم می باشد در پژوهش حاضر ازروش توصیفی – پیمایشی استفاده شده است به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 29 سوال بسته می باشد که تعدادی به صورت اسمی و تعدادی به صورت تر

ادامه مطلب